Fuxi, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China


🇨🇳 Fuxi, Chaodong, Fuchuan Yao, Hezhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. Chaodong (朝东镇) is a town in Fuchuan Yao Autonomous County, Guangxi, China.

The town is divided into one community and twenty-one villages: • Chaodong Community (朝东社区) • Chaodong (朝东村) • Dongshui (东水村) • Huangbao (黄宝村) • Xiushui (秀水村) • Heping (和平村) • Chashan (岔山村) • Minzhu (民主村) • Tangyuan (塘源村) • Bengbei (蚌贝村) • Yingshang (营上村) • Ruzi (儒子村) • Tongshi (桐石村) • Longgui (龙归村) • Shilin (石林村) • Gaozhai (高宅村) • Youmu (油沐村) • Chashan (茶山村) • Huangsha (黄沙村) • Changtang (长塘村) • Liyutang (鲤鱼塘村) • Fuxi (福溪村).

Hezhou, Guangxi_Zhuang_Autonomous_Region 

The Chaodong metropolitan area has a population of over 33,850 people. It is also a part of the larger Fuchuan Yao County.

Text Atribution: Wikipedia Text under CC-BY-SA license

Antipodal to Fuxi is: -68.784,-25.077

Locations Near: Fuxi 111.216,25.0765

🇨🇳 Xing’an 110.672,25.612 d: 80.8  

🇨🇳 Yangshuo 110.479,24.776 d: 81.5  

🇨🇳 Guilin 110.277,25.281 d: 97.2  

🇨🇳 Yongzhou 111.613,26.424 d: 155  

🇨🇳 Changning 112.4,26.422 d: 190.9  

🇨🇳 Furong 109.72,26.237 d: 197.9  

🇨🇳 Guanghuacun 110.825,23.19 d: 213.5  

🇨🇳 Chenzhou 113.033,25.8 d: 199.4  

🇨🇳 Liunan 109.389,24.313 d: 203.2  

🇨🇳 Liuzhou 109.373,24.315 d: 204.5  

Antipodal to: Fuxi -68.784,-25.077

🇨🇱 Copiapó -70.317,-27.35 d: 19719.7  

🇦🇷 Salta -65.409,-24.79 d: 19673.3  

🇦🇷 San Salvador de Jujuy -65.309,-24.18 d: 19650  

🇦🇷 Concepción -65.583,-27.333 d: 19609  

🇦🇷 San Miguel de Tucumán -65.225,-26.83 d: 19609.3  

🇦🇷 San Fernando del Valle de Catamarca -65.773,-28.467 d: 19534  

🇦🇷 Ciudad de La Rioja -66.855,-29.413 d: 19496.6  

🇦🇷 La Rioja -66.855,-29.413 d: 19496.6  

🇦🇷 San Ramón de la Nueva Orán -64.333,-23.133 d: 19514.4  

🇨🇱 Iquique -70.146,-20.223 d: 19457.7  

Bing Map

Option 1